Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://training.esamea.gr/p/m/el-GR.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:

 1. Αντίγραφο δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας σε ισχύ.
 2. Αντίγραφο του εν ισχύ δελτίου ανεργίας (στο οποίο αποδεικνύεται το διάστημα συνεχόμενης ανεργίας που δηλώθηκε στην Αίτηση Συμμετοχής. [Δεκτή γίνεται και βεβαίωση χρόνου ανεργίας (τρέχουσα κατάσταση) από τη ΔΥΠΑ, (τ. ΟΑΕΔ) στην οποία θα αποδεικνύεται το διάστημα συνεχόμενης ανεργίας που δηλώθηκε στην Αίτηση Συμμετοχής].
 3. Γνωμάτευση αναπηρίας σε ισχύ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%. Στα Προγράμματα θα γίνονται δεκτές όλες οι γνωματεύσεις αναπηρίας που είναι σε ισχύ [Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ΙΚΑ, άλλους αρμόδιους φορείς όπως Ανώτατες Υγειονομικές Αρχές (Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε., ΕΛ.ΑΣ.)].
 4. Αντίγραφο απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης ή ΙΕΚ ή ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή.
 5. Αντίγραφα οποιονδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο:
  • Α.Φ.Μ.
  • Α.Μ.Κ.Α

   Ενδεικτικά o Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης που εκδίδεται από τον ΕΦΚΑ (στη διεύθυνση https://apps.ika.gr/eInsuranceStatement/ με ταυτοποίηση στοιχείων TAXISNET ή κωδικού ΕΦΚΑ) περιέχει ΑΜΚΑ και ΑΜΑ.

 6. Eκτύπωση από e-banking ή φωτοτυπία βιβλιαρίου, στην οποία αποτυπώνεται το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού και το ονοματεπώνυμό του ως Δικαιούχου του λογαριασμού.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (η οποία απευθύνεται στην Ε.Σ.Α.μεΑ.) ότι:

i. Δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και βρίσκομαι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

ii. Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής.

Το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης, θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την ιστοσελίδα www.gov.gr ή να φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής από αρμόδια αρχή (όπως ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα).

Footer Image